Essay Topics For Common App 2018 Essays On The Meaning Of Literature Exam Business In Times Of Global Recession Essay Definition Pattern Of Development Essay Persuasive Essay On Environmental Protection Writer's Digest Contest Essay

Woonbedrijf: Samen beter Bennekel

25 januari 2021

Inzetten op bewegen, ontmoeten en groen om de leefbaarheid in de wijk Bennekel te vergroten.

Vanuit Stichting de Ketting en Woonbedrijf is de ambitie ontstaan om de leefbaarheid van de wijk Bennekel te vergroten. Deze ambitie wil Woonbedrijf waar maken door te investeren in de thema’s bewegen, ontmoeten en groen mét draagvlak vanuit de inwoners. De leefbaarheid moet namelijk aansluiten op en meerwaarde bieden aan de inwoners van de wijk.

Binnen dit project fungeert InnoSportLab Sport & Beweeg als projectleider en als onderzoeker. Om de realisatie van de verschillende faciliteiten mogelijk te maken, is aan InnoSportLab Sport & Beweeg gevraagd een projectschets te maken die onderverdeeld is in 4 fases:

  • Middels een onderzoek peilen we de behoeftes vanuit de betrokken organisaties, partijen, de gemeente en de inwoners van de wijk;
  • In de ontwerpfase ontwikkelen we de faciliteiten voor bewegen, ontmoeten en groen;
  • Hierna leiden we het project van de ontwikkelfase naar de realisatiefase;
  • Tot slot monitoren we de oplossingen. Zodra de faciliteiten gerealiseerd zijn, onderzoeken we welk effect de faciliteiten hebben op de leefbaarheid van de wijk Bennekel;

Het doel van dit project is om een effectieve oplossing gerealiseerd te hebben vóór 2022. In deze oplossing is het van belang dat groen, ontmoeten en bewegen terugkomen én aansluiten op de behoefte van de wijk Bennekel.

Dit project is in samenwerking met RuimteRovers.