Philippine Essay Writing Contest Chicago Booth Essays 2016 Mustang L'extravagant Mr Deeds Critique Essay Short Essay On Health For Class 8

WijkBeweegKaart

7 januari 2021

Met de WijkBeweegKaart halen we wijkbehoeften, wensen, beweegideeën en situaties van moeilijk bereikbare inwoners op. Het doel? Het beweegvriendelijk inrichten van de wijk.

Tegenwoordig werken gemeenten met diverse data over hun inwoners. Bestaande data heeft vaak betrekking op georganiseerd sporten en bewegen. Wensen, ideeën en locaties in de wijken en buurten missen. Om desinvesteringen te voorkomen en draagvlak te creëren om beweegplannen in de openbare ruimte door te kunnen voeren, is ook deze data nodig.

Vanuit de vraag: “Hoe kunnen we vanuit lokale organisaties en wijkbewoners meer draagvlak creëren om de openbare ruimte beweegvriendelijk in te richten?” is het idee van de WijkBeweegKaart ontstaan. De WijkBeweegKaart is een combinatie van verschillende methodes waarin er zowel online als offline data gegenereerd wordt over hoe de wijk het beste ingericht kan worden.
Dit doen we aan de hand van drie onderdelen:

  • Allereerst gaan we met de gemeente in gesprek. Wat zijn hun doelstellingen en ambities?
  • Vervolgens houden we met lokale organisaties interviews en werksessies.
  • Als laatste bevragen we inwoners van de desbetreffende wijk via verschillende manieren. Met onze digitale WijkBeweegKaart tool bereiken we wijkbewoners van jong tot oud online en op de straat. Op unieke wijze gaan we met een gespreksstarter langs de deuren en bezoeken we druk bezochte locaties en ontmoetingsplekken in de wijk om het gesprek met de bewoner aan te gaan.

Momenteel zijn we aan het kijken of we met één enquêtetool verschillende doelgroepen kunnen benaderen, de vragen worden dan op meerdere manieren en op maat gesteld. Kinderen worden bijvoorbeeld meer visueel en minder specifiek aangesproken. Met deze tool willen we maximale interactie, op een leuke manier, met de wijk creëren zodat er een hoge betrokkenheid en respons is.