The Snake In My Garden Essay Ruth Younger Essay Essay On Full Body Scanner Price Essays On Ulysses By Alfred Tennyson Biography Of Genghis Khan Essay Questions

Het succes van een speelplek

18 februari 2022

Wij delen graag de sleutel tot succes, om elke speelplek succesvol te maken! 
Die sleutel tot succes is een mix van succesfactoren én strategische keuzes. Literatuuronderzoek levert een lijst van 15 succesfactoren op die houvast bieden. Maar daarnaast zijn een aantal keuzes die je maakt mede bepalend; Hoe doorloop je het (her)inrichtingsproces van een speelplek samen met kinderen, hun ouders en omwonenden? Is het beheer en onderhoud goed geregeld? En hoe draagt de speelplek bij aan de sociale cohesie in de buurt? Die keuzes bepalen mede of een speelplek goed gebruikt gaat worden of niet. Want elke speelplek is uniek en vraagt om afwegingen, specifiek voor die plek. Dit concluderen wij, InnoSportLab Sport & Beweeg en Branchevereniging Spelen & Bewegen naar aanleiding van een literatuuronderzoek en praktijkonderzoek, uitgevoerd door InnoSportLab Sport & Beweeg, naar de succesfactoren van een speelplek. 

Nieuwsgierig naar de uitkomsten en het rapport? Vul hieronder je gegevens in om het rapport te ontvangen.

Samenvatting